Porozumienie polsko-szwedzkie

Seminaria teologiczne, współpraca w ramach działalności chórów i diakonii, wymiana grup dzieci i młodzieży, wymiana naukowa dotycząca budowli sakralnych to niektóre z punktów porozumienia parafialnego zawartego 4 października w Kościele Pokoju. Współpracę na lata 2015-2018 zadeklarowały Parafia Ewangelicko-Augsburska w...