Home > 2015 > październik

Kościół cudem – mamy na to papier

– Polacy potrafią docenić niezwykłe, nie zawsze szerzej znane miejsca w naszym kraju – mówiła Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna polskiej edycji National Geographic Traveler podczas gali konkursu 7 Nowych Cudów Polski. Na tragach turystycznych w Poznaniu, 9 października, spotkała...

Porozumienie polsko-szwedzkie

Seminaria teologiczne, współpraca w ramach działalności chórów i diakonii, wymiana grup dzieci i młodzieży, wymiana naukowa dotycząca budowli sakralnych to niektóre z punktów porozumienia parafialnego zawartego 4 października w Kościele Pokoju. Współpracę na lata 2015-2018 zadeklarowały Parafia Ewangelicko-Augsburska w...

Sami swoi, sami obcy

Wyjątkowo aktualny temat – asymilowanie się nowych w obcym dla nich środowisku – stał się kanwą dramatu „Sami obcy” napisanego przez świdniczankę Mariolę Mackiewicz. Nie bez powodu tytuł nawiązuje do kultowego filmu Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”. I tu, i...