Home > Program kulturowy

Realizując nasz projekt oglądamy się na przeszłość i wybiegamy w przyszłość. Próbujemy uchwycić balans między tym, co było i tym, co przed nami. Ratujemy bezcenną barokową spuściznę, ale jednocześnie – myśląc o przyszłych pokoleniach – próbujemy „uwspółcześnić” ją, dostosować do coraz szybszych, coraz bardziej wirtualnych czasów.

Dlatego nasz bogaty księgozbiór, jeden z największych w Polsce księgozbiorów luterańskich, dzięki zakupionemu sprzętowi, zostanie digitalizowany i udostępniany przez internet. Naukowcy, studenci i wszyscy zainteresowani będą go mogli obejrzeć bezpośrednio, w przebudowanej plebanii, gdzie powstanie Dolnośląski Instytut Ewangelicki z odpowiednimi warunkami do przechowywania tak cennych zbiorów. Planujemy tam także organizację lekcji muzealnych, które będą okazją do obejrzenia zabytkowych Biblii i innych starodruków, do poznania historii książki i pisma.

Podobne lekcje oraz ścieżki edukacyjne poprowadzimy na odnowionym cmentarzu, gdzie są pochowane znane postacie związane z miastem i regionem. To znakomita przestrzeń do obcowania z historią Śląska i ze sztuką. Swoisty park kulturowy, idealny teren pod wycieczki tematyczne oraz gry miejskie. Również dla rodzin z dziećmi, które rozwiązując zadania na trasie trafią do „skarbu”. Najmłodsi, w wieku przedszkolnym będą mogli skorzystać z mapki „Skarby placu i Kościoła Pokoju”.

Z kolei renowacja dużych organów nie tylko poszerzy możliwości Międzynarodowych Festiwali Bachowskich. Pozwoli również powrócić do tradycji organizowania w Kościele Pokoju koncertów z wykorzystaniem obu, dużych i małych organów (ostatni taki koncert odbył się w latach 60. XX wieku). Chcemy również w lipcu i sierpniu zaproponować świdniczanom i turystom kwadranse organowe, które będą także okazją do koncertowania dla uczniów szkół muzycznych na Dolnym Śląsku, z którymi nawiążemy współpracę. Z myślą o utalentowanych młodych muzykach planujemy inaugurację corocznego Świdnickiego Festiwalu Młodych Organistów o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach programu kulturowego stworzymy przestrzeń sensoryczną, która działa na wszystkie zmysły.

Na zmysł dotyku poprzez wyeksponowanie najstarszych drzew i kamiennych epitafiów oraz zbudowanie ścieżki z nawierzchni, po których chodzili boso mieszkańcy XVII-wiecznej Świdnicy (trawa, glina, piasek, bruk, kamienie, deski). Zostanie także stworzona osobna ścieżka edukacyjna do osób niewidzących i słabo widzących. Dla zmysłu słuchu tworzymy w Hali Chrztów dwa stanowiska do odsłuchu utworów, grywanych w Kościele Pokoju. Zmysł wzroku pobudzi nie tylko sama wizyta w świątyni, ale także stanowisko komputerowe na plebanii z możliwością wirtualnego spaceru oraz nauka kaligrafii artystycznej i warsztaty plastyczne. Do zmysłu węchu odwołuje się nasz ogród lawendowy obok Domu Dzwonnika, a do zmysłu smaku – kawiarnia w Domu Stróża, promująca regionalne specjalności i dawne śląskie potrawy.