Home > Cmentarz

Niepowtarzalny charakter placu Pokoju wynika z integralnej całości, jaką tworzą świątynia i jej otoczenie. Jego ważnym elementem jest nekropolia okalająca kościół, jedno z najwartościowszych i nielicznych zachowanych ewangelickich założeń cmentarnych na Śląsku.

Drzwi wiodące do Kościoła Pokoju były metaforą całego życia ewangelika: wschodnie prowadziły do hali, w której był chrzczony, przez południowe wchodził podczas konfirmacji i zawarcia związku małżeńskiego, natomiast przez zachodnie jego ciało wynoszono po obrzędach pogrzebowych na przyległy cmentarz.

Służył on parafianom przez 250 lat, od początku istnienia kościoła aż po schyłek XIX wieku, kiedy w innej części Świdnicy powstał nowy cmentarz ewangelicki. Przykościelna nekropolia jest miejscem pochówku świdnickich osobistości i tutejszych pastorów. Mimo że od ponad stu lat jest nieczynnym, to w 1957 roku wyjątkowo pochowano tu ostatniego niemieckiego pastora. Jest także świadkiem historii, choćby z czasów Wiosny Ludów, kiedy wspólnie chowano tu ewangelików i katolików.

O jego randze stanowi także klasa artystyczna barokowych i rokokowych płyt epitafijnych z marmuru i piaskowca, kilkaset granitowych nagrobków z secesyjnymi i modernistycznymi ogrodzeniami i kratami z kutego żelaza, kamienne i klinkierowe kaplice z podziemnymi kryptami. Tablice i kwatery grobowe ciągną się także wzdłuż zniszczonego muru.

Większość nagrobków, z powodu wieloletniego braku zabezpieczenia, kradzieży, dużego zawilgocenia terenu, wpływu opadów atmosferycznych i dzikiej roślinności jest w złym stanie, skorodowana, zdeformowana, coraz mniej czytelna. Tylko nieliczne udało się odnowić, pozostałe mają uszkodzenia i ubytki i wymagają natychmiastowego remontu.

Dzięki rewaloryzacji wyeksponujemy i opiszemy nagrobki, uporządkujemy ścieżki cmentarne, odtworzymy dawny układ kwater i bramy cmentarne. Nie tylko przywrócimy pierwotny charakter miejsca. Powstanie także przestrzeń o wyjątkowych walorach krajobrazowych, idealna do prowadzenia tu lekcji muzealnych, ścieżek edukacyjnych czy gier miejskich.