Home > Vest-Agder

Nasz projekt jest realizowany wspólnie z Vest-Agder fylkeskommune (rada okręgu Vest-Agder) z Kristiansand. Vest-Agder jest jednym z 19 regionów Norwegii, najbardziej wysuniętym na południe. Władzy publiczna Norwegii jest podzielona jest na trzy poziomy: rząd centralny, rady okręgów oraz rady gmin.

Rada okręgu Vest-Agder zarządza m.in. kilkunastoma szkołami średnimi, ponad dwoma tys. km dróg okręgowych, 18 okręgowymi przychodniami stomatologicznymi, transportem publicznym. Jest zaangażowana w międzynarodowe projekty, również dotyczące dziedzictwa kulturowego. Nasze partnerstwo będzie polegać na współpracy w dziedzinie konserwacji księgozbiorów i rękopisów. Ma to związek z przebudową naszej plebanii, w której powstanie Dolnośląski Instytut Ewangelicki z cennym księgozbiorem. Zarówno w Świdnicy jak i w Kristiansand przygotujemy cykl wspólnych spotkań, m.in. z udziałem konserwatorów papieru i skóry, którzy poprowadzą specjalistyczne warsztaty. Podzielimy się wspólnym doświadczeniem, sposobami radzenia sobie z problemami i ochroną naszych zbiorów.