Home > Plebania

Plac Pokoju to obszerna, opasana murem enklawa, której magiczny klimat tworzy starodrzew, zabytkowa nekropolia i kilka budynków. Dominantą jest oczywiście świątynia, ale równie warte zainteresowania są położone w jej otoczeniu Dom Lutra, czyli dawne gimnazjum ewangelickie, które mieści stylowy pensjonat, dzwonnica, Dom Wdów, Dom Stróża zamieniony na urokliwą kawiarenkę i Dom Dzwonnika, które pełni rolę Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO.

Szczególny charakter w tym zespole ma plebania z XVII wieku, najstarszy budynek mieszkalny na placu Pokoju. Murowana, kryta mansardowym dachem dwukondygnacyjna budowla kilka lat temu odkryła przed naukowcami prawdziwy skarb. Dwieście oprawnych w drewno i skórę Biblii, z których najstarsza pochodzi z 1630 roku, starodruki, księgi chrztów, ślubów i zgonów, rękopis sztuki teatralnej, liczne dokumenty tworzą jedno z największych archiwów luterańskich w Polsce, które liczy osiem tysięcy woluminów. Niezwykłość tego zbioru polega nie tylko na jego różnorodności, ale przede wszystkim na ciągłości, od XVII po XX wiek.

Prace na plebanii nie tylko poprawią stan barokowego obiektu, poprzez docieplenie go, wymianę dachu i części więźby, położenie nowych tynków zewnętrznych i posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, założenie nowych

Instalacji. Dzięki remontowi zostanie odtworzony historyczny wygląd elewacji i przede wszystkim zostaną stworzone odpowiednie warunki do prezentacji bezcennego zbioru. Odpowiednie zabezpieczenia oraz instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania księgozbioru pozwolą na obejrzenie skarbów, które dziś są przechowywane w miejskich budynkach. Są dostępne wyłącznie dla naukowców a inne osoby mogą je oglądać tylko wirtualnie, dzięki programowi „Cyfryzacja Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyremontowanym budynku plebanii powstanie w przyszłości Dolnośląski Instytut Ewangelicki, który wszystkim zainteresowanym będzie udostępniał cenne zbiory należące do parafii.