Home > Luteranie w Polsce

W Polsce żyje około 71 tysięcy luteran, z największym skupiskiem na Śląsku Cieszyńskim. Luteranie należą do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którego nazwa pochodzi od wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu.

Odwołujemy się do Reformacji zapoczątkowanej w 1517 roku przez ks. dra Marcina Lutra, który zachęcał do odnowy Kościoła, sprzeciwiając się m.in. nadużyciom i sprzedaży odpustów. Nasze podstawowe zasady to solum Verbum (jedynie Słowo), czyli przekonanie, że Słowo Boże jest jedynym środkiem zbawienia, solus Christus (jedynie Chrystus) – Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i jako jedyny może być przedmiotem czci, bez Marii i świętych. Sola Scriptura (jedynie Pismo) oznacza, że jedynym źródłem wiary jest Biblia, a nie soborowe orzeczenia. Sola gratia (jedynie Łaska) mówi o tym, że to Łaska Boża, a nie nasze uczynki i zasługi wyjednają nam zbawienie. Uznajemy sakramenty chrztu i komunii oraz święte obrzędy: konfirmacja, spowiedź (powszechna), małżeństwo. Nasze nabożeństwo składa się z liturgii Słowa i liturgii komunii. W Polsce istnieje sześć diecezji z biskupem na czele, my należymy do wrocławskiej.