Home > Aktualności > Porozumienie polsko-szwedzkie

Seminaria teologiczne, współpraca w ramach działalności chórów i diakonii, wymiana grup dzieci i młodzieży, wymiana naukowa dotycząca budowli sakralnych to niektóre z punktów porozumienia parafialnego zawartego 4 października w Kościele Pokoju.

Współpracę na lata 2015-2018 zadeklarowały Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy i Parafia Luterańska w Harmånger. Pastor Sofia Aspling  i kurator parafii Asa Löf z parafii partnerskiej w Szwecji podpisały polsko-szwedzki dokument wspólnie z bp. Waldemarem Pytlem. – Priorytetem powinny być dla nas dzieci, bo to one w przyszłości będą w naszym kościele. Równie ważna jest praca diakonijna, która może przejawiać sie w najprostszych gestach, w byciu dobrym dla drugiego człowieka. Na tych dwóch polach szczególnie potrzebujemy współpracy.

W pojedynkę jesteśmy słabi, ale razem możemy zbudować coś wielkiego – powiedziała pani pastor. Porozumienie jest kontynuacją współpracy, która rozpoczęła się w 2011 roku.