Home > 2016 > maj > 14

Wspomnienie po teatrze

Jedną z niespodzianek, na jakie trafiono podczas zakończonej właśnie renowacji plebanii, były wtórnie użyte deski odnalezione w murowanej oficynie. – Są tak pięknie malowane, że przypuszczam, że mogą pochodzić z teatru szkolnego, który działał na placu Pokoju od początku...