Home > Aktualności > Wspomnienie po teatrze

Jedną z niespodzianek, na jakie trafiono podczas zakończonej właśnie renowacji plebanii, były wtórnie użyte deski odnalezione w murowanej oficynie.

– Są tak pięknie malowane, że przypuszczam, że mogą pochodzić z teatru szkolnego, który działał na placu Pokoju od początku XVIII wieku. Zachowały się nawet drukowane programy teatralne związane z jego działalnością – mówi dr inż. Maciej Małachowicz, autor projektu rewaloryzacji zespołu plebanii Kościoła Pokoju.

Nowy-1 IMG_6309

W 1758 roku Austriacy przygotowując się do obrony Świdnicy przed wojskami pruskimi poprowadzili obwarowania przez teren przy Kościele Pokoju. Rozebrano część budynków, a belki wykorzystano do szalowań. Zdaniem architekta rozebrano wówczas także teatr. – To wielka strata, bo poza świątynią nie było na placu innego obiektu o tak reprezentacyjnym wnętrzu; jakością niektórych elementów dorównującym temu w kościele – opowiada.

Program teatru szkolnego pochodzi ze zbiorów Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.