Home > Aktualności > W Łodzi o zabytkach

– Wciąż jeszcze można pozyskać finanse z Funduszu Wymiany Dwustronnej – zachęcał Jacek Mikuszewski z Departamentu Funduszy Europejskich MKiDN na konferencji w Łodzi 15-16 września. Właśnie z takiego funduszu korzysta nasza parafia współpracując z dwoma norweskimi partnerami – razem z gminą Levanger i okręgiem Vest-Agder przygotowujemy spotkania na temat konserwacji drewna, papieru i skóry.

Dyrektor departamentu dr Karolina Tylus-Sowa poprowadziła w Lodzi szkolenie dla beneficjentów Programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG oraz NMF. W lutym 2014 roku dofinansowano 18 projektów, a po odwołaniu finansowanie dostały jeszcze trzy instytucje.

Kilka miesięcy temu, dzięki funduszom z oszczędności po procedurze przetargów, do listy dołączyła zajezdnia z Wrocławia (w dawnej zajezdni autobusowej powstaje centrum historyczne i edukacyjne opowiadające historię Wrocławia i Dolnego Śląska).

W sumie realizowane są teraz 22 projekty. Łódzkie spotkanie było doskonalą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami programu z całej Polski.