Home > 2014 > listopad

Media na konferencji otwierającej projekt

Nasz projekt to pierwszy i jedyny tak kompleksowy program konserwatorski w 350-letniej historii Kościoła Pokoju. Na otwierającej go konferencji prasowej 13 listopada z mediami spotkali się bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,...