Home > Działania > Pierwsza konferencja na otwarcie projektu

Fundusze norweskie dla ochrony zabytków, mikrokosmos Kościoła Pokoju, ochrona cennego księgozbioru, rola turystyki w Świdnicy oraz na Dolnym Śląsku – to niektóre z tematów, które pojawią się na pierwszej konferencji otwierającej nasz projekt.

13 listopada o g.10.30 w Kościele Pokoju o naszym wspólnym dziedzictwie będą rozmawiać m.in. Monika Smoleń, podsekretarz stanu (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Cezary Przybylski, marszałek dolnośląski, Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Jan Tomasz Adamus dyrektor artystyczny Festiwalu Bachowskiego, Małgorzata Pronobis-Gajdzis z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gośćmi specjalnymi są przedstawiciele naszych partnerów z Norwegii, z Vest-Agder Fylkeskommune i Levanger kommune.


Program konferencji

 

Kościół Pokoju

10.30-10.45 – powitanie, ks. Waldemar Pytel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy
10.45-11.00 – dr Monika Smoleń, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusze norweskie i fundusze EOG dla ochrony zabytków
11.00-11.15 – Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego, Rola kultury i turystyki w rozwoju Dolnego Śląska – doświadczenia i finansowanie Nowej Perspektywy 2014-2020
11.15-11.30 – Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy, Kościół Pokoju – obiekt UNESCO – strategia turystyki miejskiej w Świdnicy
11.30-12.00 – przerwa


Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO

12.00-12.20 – dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Kościół Pokoju św. Trójcy w Świdnicy – mikrokosmos zastygły w Wierze, czyli o ratowaniu przeszłości dla przyszłości
12.20-12.40 – Terje Damman, burmistrz miasta Vest-Agder; Ellen Beate Steinsland, kierownik katedry w szkole wyższej Kristiansand Katedralskole Gimle – „Zarządzanie zabytkowym księgozbiorem w nowoczesnej szkole”, Partnerzy projektu
12.40-13.00 – Robert Svarva, burmistrz miasta Levanger, Partner projektu
13.00-13.20 – dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu –
Biblioteka Kościoła Pokoju w Świdnicy. Ochrona i konserwacja-restauracja zabytkowego księgozbioru – projekty realizowane we współpracy z ZKPiS UMK w Toruniu
13.20-13.40 – Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny Festiwalu Bachowskiego, dyrektor naczelny i artystyczny Capelli Cracoviensis


Kościół Pokoju
18.00 – koncert organowy