Home > Działania > Wspólne śpiewanie przy organach

Wielkie organy Kościoła Pokoju, które niebawem będą remontowane w ramach naszego projektu, w poniedziałek 10 listopada będzie można zwiedzić od środka.

To wyjątkowa okazja i wyjątkowy dzień – I Ekumeniczne Spotkania z Chorałem Gregoriańskim i Luterańskim. Rozpoczynamy o g. 17 w Centrum UNESCO przy Placu Pokoju prelekcjami muzykologów, potem zapraszamy do nauki śpiewu wybranych chorałów oraz do indywidualnych zajęć z emisji głosu, a na koniec do wspólnego śpiewu przy organach ołtarzowych Kościoła Pokoju. Udział w Spotkaniach jest bezpłatny; istnieje możliwość złożenia dobrowolnych datków na rzecz Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit, która przygotowała to wydarzenie wspólnie z Akademią Dobrej Muzyki.

Prosimy o potwierdzenie obecności: tel. 725 33 44 10, 697 96 33 44, fundacja@chorda-auxit.pl