Home > Ogłoszenia o przetargach > zalacznik nr 7_oswiadczenie