Home > Ogłoszenia o przetargach > zalacznik nr 6_oswiadczenie_o_braku_wykluczenia