Home > Aktualności > Nagrobki pod wiatą

Mimo trudnych warunków atmosferycznych i dużych opadów śniegu nieustająco trwają prace na cmentarzu. W ochronnej wiacie na placu Pokoju powstała „polowa pracownia”, gdzie umieszczono wybrane płyty nagrobne.

Niektóre z nich były zakopane na cmentarzu, rozbite, pozbawione ozdobnych detali. Po oczyszczeniu, sklejeniu uszkodzonych elementów i zabezpieczeniu płyty powrócą do kwater grobowych przyległych do cmentarnego muru zachodniego, północnego i wschodniego.

W razie konieczności konserwatorzy odtwarzają także brakujące obrzeża kwater i proste formy architektoniczne oraz montują nowe cokoły.

Projekt „Kontynuacja zadania dotyczącego rewitalizacji zabytkowego cmentarza znajdującego się przy Kościele Pokoju w Świdnicy” zakończy się w kwietniu i oprócz prac stricte konserwatorskich obejmuje również uporządkowanie terenu wokół grobów.