Home > Aktualności > Krypty, kraty i kwatery

Rewitalizacja cmentarza przy Kościele Pokoju została podzielona na kilka etapów. W listopadzie zakończyły się prace prowadzone od lipca przez wrocławską firmę Restoart.

Kwatery grobowe przy murze zachodnim, zachodnim wewnętrznym, północnym i wschodnim zostały poddane konserwacji zachowawczej, technicznej i częściowo estetyzującej. Płyty nagrobne z piaskowca, granitu i marmuru zostały oczyszczone z wiekowych zabrudzeń i odsolone.

Osłabione części wzmocniono; spękania i ubytki zostały uzupełnione specjalnymi preparatami. Oczyszczone elementy metalowe zabezpieczono farbami antykorozyjnymi.

W koniecznych przypadkach odtworzono także proste formy architektoniczne oraz brakujące nakrywy krypt, obrzeża kwater, podstawy płyt, części krat ozdobnych i posadzki z płytek. Usunięto również samosiejki i nadmiar ziemi z pól kwater.

Wpisana w projekt norweski rewitalizacja zabytkowej nekropolii to pierwsze od XIX wieku tak szeroko zakrojone prace w tym miejscu.