Home > Koncert > Kościół w Łazienkach

W Galerii Plenerowej w Łazienkach Królewskich w Warszawie do 9 października można oglądać wystawę, na której przedstawiono również Kościół Pokoju. Ekspozycja jest związana z dwoma programami przeznaczonymi dla sektora kultury, finansowanymi z funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014.

O ich podsumowaniu mówiono w Warszawie 27 września na konferencji, którą otworzyli Wanda Zwinogrodzka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bård Folke Fredriksen, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Norwegii.

 

W ranach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” o budżecie 12,2 mln euro dofinansowano 62 projekty, m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” i projekt „Świetlny most Toruń–Slemmestad”.

Renowacja Kościoła Pokoju wpisuje się w drugi program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” zamknięty budżetem 82 mln euro (70,2 mln euro z MF EOG i NMF i 11,8 mln euro z MKiDN).

Objął on 24 projekty: dwa edukacyjne i badawcze oraz 22 projekty inwestycyjne, m.in. utworzenie Muzeum Pana Tadeusza oraz Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, renowację kaplicy w Muzeum Zamkowym w Malborku, prace budowlano-konserwatorskich w Teatrze Starym i Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie.