Home > Aktualności > Drzeworyt Zimmermanna

To był zupełny przypadek – opowiada dr Stephan Aderhold, berliński muzykolog badający historię muzyki Kościoła Pokoju. W Norymberdze, w „Galerie Jacobsa” specjalizującej się w malarstwie od XVI wieku po współczesność, wypatrzył grafikę ze znajomym widokiem. – W opisie było tylko tyle, że jest to „Dziecko na tle bramy”, bez żadnej wskazówki, że chodzi o bramę wjazdową na plac Pokoju – opowiada muzykolog.

Autor grafiki, Adolf Emil Helmut Bodo Zimmermann (1902-1945), był cenionym grafikiem związanym z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Dzieciństwo i młodość spędził jednak w Świdnicy, a jej zabytki uwieczniał na swoich znakomitych drzeworytach. Uczył się w szkole kadetów, ale szybo wybrał drogę artystyczną zamiast żołnierskiej. Kształcił się we wrocławskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego oraz w akademiach sztuki w Berlinie, Monachium i Norymberdze.

Był ilustratorem w wydawnictwach świdnickich i wrocławskich. Tematem jego prac najczęściej były śląskie pejzaże.

W 1937 roku otrzymał nagrodę artystyczną miasta Wrocławia, a w roku 1938 – nagrodę artystyczną Śląska. Całą wojnę spędził na froncie, m.in. jako grafik – swoje wojenne rysunki publikowane w prasie niemieckiej podpisywał Bozi. Zgłosił się na ochotnika do obrony Festung Breslau, a po kapitulacji Wrocławia trafił do niewoli sowieckiej. Został wywieziony do Stalingradu, zmarł latem 1945. Jego grafika wzbogaciła archiwum Kościoła.