Home > Działania > Archiwum pod lupą

Część zbiorów z naszego archiwum zostanie poddana badaniom i konserwacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studenci pod nadzorem doświadczonych konserwatorów sprawdzą materiały, techniki, historię, pochodzenie i stylistykę dzieł.

Prace konserwatorskie zostaną wykonane w ramach zajęć, za darmo. Parafia poniesie koszty materiałów konserwatorskich, dokumentacji i dodatkowych badań specjalistycznych. Portret księdza z 1929 roku i album fotograficzny z okazji 50-lecia posługi kapłańskiej księdza Hacke, zawierający 16 fotografii czarno-białych będą przedmiotem pracy dyplomowej jednego ze studentów.

Dwie litografie oraz kilkadziesiąt kolorowych druków przedstawiających sceny biblijne będzie badanych podczas tegorocznych praktyk zawodowych studentów II roku oraz zajęć kursowych z przedmiotu „Metodyka konserwacji restauracji zabytków na podłożu papierowym”.

Poszyt archiwalny zostanie zbadany na zajęciach w ramach przedmiotu „Pracownia konserwacji zabytków archiwalnych”.